Apie mus

Ekologinių sprendimų centro „EcoProTest“ specializacija – mokslinių ekologinių technologijų tyrimas, plėtra ir diegimas žmogaus gyvenimo ir darbo sąlygų testavimo, valymo ir sveikatinimo sferoje.

Taikant mokslinius metodus mes naudojame pažangias ekologinio testavimo metodikas, leidžiančias atskleisti visą spektrą esamų problemų. Padidinta cheminių junginių, patogeninių mikroorganizmų (bakterijų ir virusų), alergenų koncentracija patalpos ore, patalpos fizinių parametrų pažeidimai, vabzdžių, graužikų, pelėsio ir grybelių problemos – šitie faktoriai žalingi žmogaus sveikatai. Mūsų siūlomas ekologinių ekspertizių kompleksas leidžia palyginti fizinius parodymus su normų reikalavimais ir pasirinkti tinkamą problemos sprendimo strategiją.

Vadovaudamiesi mokslinės grupės nurodymais mūsų specialistai vykdo kompleksinius gyvenamųjų ir gamyklinių patalpų tyrimus ir ekspertizes. Mūsų tyrimai, atliekami glaustai bendradarbiaujant su Ekologiniu Centru ”R.A.C.H.E.L. Consulting” ir Nacionaline Laboratorija (NVSPL), leidžia nustatyti ekologinius pažeidimus ir išdirbti metodus jų poveikio mažinimui ar pilnam panaikinimui.

Savo veikloje mes taikome tik pažangias ir visiškai ekologiškas technologijas. Naujausios profesionalios įrangos dėka mūsų darbuotojai gali atlikti bet kokias ekspertinės analizės užduotis, taip pat panaikinti atrastus, negatyviai veikiančius žmogaus sveikatą, faktorius.

Darbo metu naudojama šiuolaikinė europietiška aparatūra ir išmani programinė įranga. Toks metodas leidžia garantuoti mūsų klientams puikiausią rezultatą nepriklausomai nuo pradinių duomenų.

Kalbant apie sveikatą ir ekologinį saugumą svarbu laiku ir tiksliai nustatyti esamas problemas ir panaikinti jų atsiradimo priežastis. Kreipiantis į EcoProTest specialistus Jūs renkatės europietiškus kokybės standartus ir saugias mikroklimato parametrų normalizavimo metodikas. Mes rūpinamės Jumis, Jūsų sveikata ir gėrove.

Mūsų paslaugos:

1. Ekologinė patalpų ekspertizė.
Atliekama akredituotų organizacijų UAB ”R.A.C.H.E.L. Consulting” ir Nacionalinės Laboratorijos (NVSPL). Remiantis tyrimų rezultatais pateikiama pilna išvada dėl patalpų būklės ir rekomendacijų dėl rastų pažeidimų sprendimo kompleksas.

2. Kompleksinis ozonavimas.
Patalpos apdorojimas ozonu (aktyviuoju deguonimi) leidžia visiškai sunaikinti visus cheminių ir biologinių teršalų tipus. Ozonavimo metu naikinami bet kokios kilmės ir stiprumo kvapai, oras prisotinamas deguonimi, naikinamos dulkės ir alergenai.

3.Pelėsio naikinimas.
Apima sekančias priemones:

  • mikrobiologinė ekspertizė
  • pelėsio atsiradimo priežasčių nustatymas
  • mechaninis pažeistų plotų valymas
  • apdorojimas ekologiniais antiseptikais
  • ultravioletinis ir ozoninis valymas
  • temperatūros tiltų šalinimas
  • pelėsio atsiradimo priežasčių šalinimas
  • mini-rekuperacijos sistemų diegimas
  • kosmetinis remontas

4. Dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija.
Licencijos Nr. (17.26-40) RES – 296317

5. BioLife Cleaning.
Tradicinis patalpų tvarkymas, apimantis visą ekologinio valymo kompleksą su ultravioletinių spindulių naudojimu, jonizacija ir ozonavimu.